วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง

ประวัติ

นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

7 ก.ค.2553 – 9 ธ.ค.2554

*******************************************************************************