วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

นายมานะ สินธุวงษานนท์

ประวัติ

นายมานะ  สินธุวงษานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

 7 ก.ค.2547   – 9 ธ.ค.2550

*******************************************************************************