วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

นายสถาพร หยองเอ่น

ประวัติ

นายสถาพร หยองเอ่น

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

 7 ก.ค.2550   – 9 ธ.ค.2552

*******************************************************************************