วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

นายสิทธิชัย รอดเดชา

ประวัติ

นายสิทธิชัย  รอดเดชา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

 7 ก.ค.2546   – 9 ธ.ค.2547

*******************************************************************************