วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

ข่าวผู้อำนวยการเขต

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7  ตรวจติดตามให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ตรวจติดตามให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด

Uncategorized, ข่าวผู้อำนวยการเขต
   นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 และนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 พบว่า โรงเรียนมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid-19 ตามที่ ศบค.จังหวัดนครราชสีมากำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด...
ผอ.สพป.และ ผอ.สพม.พบ ผวจ.นครราชสีมา

ผอ.สพป.และ ผอ.สพม.พบ ผวจ.นครราชสีมา

ข่าวผู้อำนวยการเขต
     นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ 1-7 และสพม.นครราชสีมา เข้าพบนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรายงานข้อมูลและสถานการณ์ covid-19 ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564...
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7  ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

ข่าวผู้อำนวยการเขต
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจคณะครู นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตอำเภอชุมพวง ภาคเรียนที่ 1/2564 ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนรัง โรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา) โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โดยโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid-19 ด้วยความเข้มแข็ง คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรทุกคนเป็นสำคัญ วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ...
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7  ต้อนรับเลขานุการกรรมาธิการศึกษา วุฒิสภา    นายออน กาจกระโทก

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ต้อนรับเลขานุการกรรมาธิการศึกษา วุฒิสภา นายออน กาจกระโทก

ข่าวผู้อำนวยการเขต
          นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 และคณะให้การต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวรายงานสถานการณ์ปัจจุบันต่อ เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นายออน กาจกระโทก และคณะขณะลงพื้นที่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์ covid-19 ในภาคเรียนที่ 1/2564 ณ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย และโรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต 7  เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564  ...
สพป.นครราชสีมา เขต 7 ตั้งเป้า ITA ONLINE64 ระดับ “AA”

สพป.นครราชสีมา เขต 7 ตั้งเป้า ITA ONLINE64 ระดับ “AA”

ข่าวผู้อำนวยการเขต
กลุ่มอำนวยการจัดการประชุมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและการโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาออนไลน์ (Intergrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อทีมบริหารองค์กร โดยนายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เป็นประธาน เพื่อให้การประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ สพป.นครราสีมา เขต 7 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีผลการประเมินตามเป้าหมาย จึงจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียดการประเมิน เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมรับการประเมิน วิเคราะห์คะแนนการประเมินของปี 2563 กำหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบรายตัวชี้วัดและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยวางเป้าหมายไว้ต้องได้คะแนนระดับ AA ร้อยละ 95 ขึ้นไป รับผิดชอบโดย นางปณิตตรา สายน้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 7  ...
พุธเช้าข่าว สพฐ.

พุธเช้าข่าว สพฐ.

ข่าวผู้อำนวยการเขต
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 มอบหมายให้นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.และ ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม เข้าร่วมรับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 21/2564 และร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ video conference เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการ จาก สพฐ.วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมลำมูล ...
กิจกรรมยามเช้า  แนวทางเขตสุจริต

กิจกรรมยามเช้า แนวทางเขตสุจริต

ข่าวผู้อำนวยการเขต
นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7  นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ ปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางเขตสุจริต และได้พบปะพูดคุยขอส่งความห่วงใยให้ทุกท่านที่่ปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์ Covid 19 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564