วันเสาร์, สิงหาคม 13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

ข่าวผู้อำนวยการเขต

สพป.นครราชสีมา เขต 7  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สพป.นครราชสีมา เขต 7 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวผู้อำนวยการเขต
   นายนายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าแผ่นดิน จากนั้น ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม   ณ บริเวณห้องเกียรติยศ สพป.นครราชสีมา เขต 7  (25 กรกฎาคม 2565)...
สพป.นครราชสีมา เขต 7  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  28 กรกฎาคม 2565

สพป.นครราชสีมา เขต 7 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 2565

ข่าวผู้อำนวยการเขต
   นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง รอง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 7 นำคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทำบุญ ตักบาตร ถวายเครื่องไทยธรรม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อำเภอชุมพวง โดยได้ร่วมพิธีถวาายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน  ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565               ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอชุมพวง...
สพป.นครราชสีมา เขต 7  มอบเกียรติบัตรรางวัลระดับชาติ

สพป.นครราชสีมา เขต 7 มอบเกียรติบัตรรางวัลระดับชาติ

ข่าวผู้อำนวยการเขต
  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7  มอบเกียรติบัตรเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการในสังกัด ดังนี้ รางวัลคุรุสดุดี ผู้บริหารสถานศึกษา 1.นายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี ผอ.รร.พิกุลทอง 2. น.ส.บุญญานันทน์ นิลศิริ ผอ.รร.หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ครูสายผู้สอน 1.นางกัลยา เพลินบุญ ครู.รร.บ้านสาหร่ายวิทยา รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระวิชา 1.นางสุนิตร วัจฉลอนันต์ ครู รร.โพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา กลุ่มสาระวิชาแนะแนว 2.น.ส.จีระพร กะตะศิลา ครู รร.โพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา กลุ่มสาระวิชาปฐมวัย รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ 1.นางสุนิตร วัตฉลอนันต์ 2.นายวัชรินทร์ อุปัชฌาย์ 3.น.ส.จีระพร กะตะศิลา...
ประชุมบอร์ดบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 7

ประชุมบอร์ดบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 7

ข่าวผู้อำนวยการเขต
นายประกิจ พุ่มนายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 เป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหาร ประธานศูนย์เครือข่าย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อหารือข้อราชการสำคัญในการขับเคลื่อนงาน วันที่ 22 กรกฎาคม 2565   ณ โรงเรียนชุมชนประทาย
สพป.นครราชสีมา เขต 7 รับการตรวจราชการ

สพป.นครราชสีมา เขต 7 รับการตรวจราชการ

ข่าวผู้อำนวยการเขต
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7  นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.,ประธานศูนย์เครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นางรำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นายจำรัส สอนกล้า ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 น.ส.อภิญญาณ บุญอุไร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.บุรีรัมย์ น.ส.กัญญา อินสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศตผ.สพฐ. น.ส.อัญชลี ไหมทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สตผ.สพฐ.ติดตามงานทั้งในส่วนของโรงเรียนคุณภาพและประเด็นการขับเคลื่อน "สพฐ.วิถีใหม่ วิธีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน" ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ จุดเน้นของ สพฐ. (จำนวน 9 จุดเน้น) และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนชุมชนประทาย...
สพป.นครราชสีมา เขต 7  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565

สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565

ข่าวผู้อำนวยการเขต
  สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565  ในวันที่ 18  กรกฎาคม 2565  ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่3/2565 ร่วมชมชุดการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ VTR โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา จากนั้น ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เชิญชวนชื่นชม ยินดีร่วมกันกับรางวัลความภาคภูมิใจที่เกิดจากคุณภาพคน คุณภาพงาน คุณภาพผู้เรียน ด้วยความเพียรและสร้างสรรค์ จากนั้น นำข้อราชการ นโยบายต่างๆ จาก สพฐ.และของทุกกลุ่มงานเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3/2565   วันที่ 18 กรกฏาคม 2565...
สพป.นครราชสีมา เขต 7  ทำบุญครบรอบ 19 ปี  สพฐ.

สพป.นครราชสีมา เขต 7 ทำบุญครบรอบ 19 ปี สพฐ.

ข่าวผู้อำนวยการเขต
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7  นำคณะข้าราชการครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7 ทำบุญถวายภัตตาหาร สังฆทานและ ปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดตลาดชุมพวง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.(ครบรอบ 19 ปี สพฐ.)  วันที่ 7 กรกฎาคม 2565...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใสสะอาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใสสะอาด

ข่าวผู้อำนวยการเขต
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7 ดำเนินกิจกรรม"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใสสะอาด" เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565   ณ ห้องประชุมลำมูล...
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ข่าวผู้อำนวยการเขต
  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยนายประภาส รุ่มสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประสุข ให้การดูแล นำเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ภายในและรอบบริเวณโรงเรียน วันที่ 20 มิถุนายน 2565  ณ โรงเรียนบ้านประสุข  ...
ประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือฯ

ประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือฯ

ข่าวผู้อำนวยการเขต
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 มอบหมายให้ นายศราวุธ พิมละมาศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือเสริมสร้างวินัยต้านภัยยาเสพติด และการเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติฯ วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมลำมูล...